Inicio

Avisos

    O máster está dirixido a estudantado con formación no ámbito da Enxeñaría Industrial, interesados en profundar, actualizar e completar o seu coñecemento con obxecto de formarse como profesionais capaces de liderar o cambio cara aos novos paradigmas da industria 4.0.

    A titulación obtida non habilita para o desempeño de profesión regulada.

    É un título oficial de máster cuxo plan de estudos obtivo a verificación por parte do Consello de Universidades, previo informe positivo da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

    Actualidade