Inicio

Título oficial, verificado pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), plan de estudos publicado no DOG

Ddirixido a estudantado con formación no ámbito da enxeñaría industrial que lle interese actualizar, afondar e completar o seu currículo para ser quen de liderar o cambio cara á implantación dos paradigmas na industria 4.0.

Avisos

  • Matrícula 2º Periodo curso 2324: 15 ao 18 de setembro
  • Matrícula alumnado en continuación de estudos: 28 de agosto ao 20 de setembro

Actualidade